Een consult duurt standaard 1 uur. In overleg is een afwijkende duur mogelijk.

U betaalt voor mijn behandeling een vast tarief per uur, ongeacht de gekozen behandelvormen.
Het tarief voor een consult van 1 uur is 60 euro.
Bij een afwijkende duur van het consult betaalt u naar verhouding van de duur.
Na elke behandeling ontvangt u een factuur. Betaling kan contant of via bank.
Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de behandeling geheel of gedeeltelijk.
Een overzicht van de vergoeding per verzekeraar vind u hier.

U kunt telefonisch of via de mail een afspraak maken. Er is geen verwijzing van een huisarts nodig. Het kan wel verstandig zijn om uw behandelend arts op de hoogte te brengen.

Het adres van mijn praktijk is: Pinksterbloem 16, 1902 SP Castricum
Telefoon: 06-45 25 30 71
email: marjagerritsen@gmail.com

Ik ben als HBO gecertificeerd therapeut ingeschreven bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). In het kader van de WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg) ben ik aangesloten bij de geschillencommissie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)

Meer informatie? Hieronder enkele links:

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ): klik hier

Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG): klik hier